Hazreti Zülkifl kimdir ve Zülkifl Peygamberin Hayatı

Hazreti Zülkifl kimdir ve Zülkifl Peygamberin Hayatı

Hazreti Zülkifl

Kuran-ı Kerim’de ismi zikredilen bir diğer Peygamber Hazreti Zülkifl’dür. İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Hazreti Eyyub’un oğlu olduğu rivayetler arasındadır. Söz konusu rivayetlere göre asıl adı Bişr’dir. Zülkifl ise onun lakabıdır. Bu lakabı Hazreti Elyesa’dan sonra İsrailoğullarına dini tebliğ etmeye kefil kılındığı için kendisine bu lakap verilmiştir. Arapça’da Zülkifl, kefil sahibi demektir ve bu lakap, kendisinin ahiret hayatında sahip olduğu erdem ve fazileti ifade etmek için kullanılmıştır.

İbni Abbâs (ra)’dan rivayet edildiğine göre;

“Allah (cc) İsrailoğulları peygamberlerinden birine (Elyesa) lütfetmiş olduğu nübüvvetin yanında bir de mülk ve saltanat verdi. Bu peygamberin vefatı yaklaştığında, Allah (cc) ona ruhunu teslim alacağını Cebrail (as) aracılığıyla;

“Mülkümü, İsrâiloğulları’ndan gece sabaha kadar namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan hükmedecek birine ver” diye bildirdi. Hazreti Elyesa bu emri, kavmine bildirdi ve kimin bu işe layık olduğunu sordu. Kavminden bir genç yerinden kalkıp:

“Bu işe ben kefil olurum!” dedi. Hazreti Elyesa (as) o gence:

“Kavminin içinde senden yaşça daha büyükleri var,” dedi. Sonra kavmine o soruyu yine sordu. O genç yine ayağa kalkıp, “Ben” dedi. Üçüncü defa da aynı genç ayağa kalkıp, “Ben” deyince, Elyesa peygamber kefil olarak o genci bıraktı. Bu gencin adı BİŞR idi. Şeytan, onun bu görevi yerine getirmemesi için birçok hileye başvurdu ama yine de Hazreti Bişr’i yolundan döndüremedi. Hazreti Bişr, büyük bir gayret ve sebatla görevini yerine getirmeye devam etti. Bundan dolayı da kendisine Zülkifl lakabı verildi.

Hazreti Zülkifl (as), İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdi. İnsanlara Tevrat’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmiş ve bugünkü Suriye topraklarında vefat etmiştir.

Hazreti Zülkifl (as)’ın Kuran-ı Kerim’de geçtiği ayetler:

“İsmâil’i, Elyesa‘ı ve Zülkifl’i de an. Hepsi de iyi kimselerdir.”(Sâd, 48)

“İsmâil’i, İdrîs’i ve Zülkifl’i de yâdet. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi.”(Enbiya, 85, 86)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hazreti Zülkifl kimdir ve Zülkifl Peygamberin Hayatı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.