II Beyazit Dönemi

II Beyazit Dönemi

Yükselme Dönemi İstanbul’un Fethinden başlayarak Sokullu Mehmet Paşanın ölümüne kadar geçen dönemi kapsamaktadır. (1453-1579)

  1. Yükselme Dönemi Padişahları

1-  II. Mehmet (1451-1481)

2-II. Beyazid (Sofullu) (1481-1512)

3-I.  Selim (Yavuz) (1512-1520)

4-I. Süleyman (Kanuni) (1520-1566)

5-II. Selim (Sarı) (1566-1595)

II. Beyazit Dönemi (1481-1512)

Sultan Mehmet’in vefatından sonra tahta geçen 2. Yükselme Dönemi Padişahıdır. Bu dönemde  bazı devlet adamları, II. Beyazid yerine, kardeşi Cem Sultan’ı destekliyordu. Bu durum bir iç sorun haline dönüştü.

Cem Sultan Olayı:

II. Beyazid ve Cem Sultan arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Cem Sultan Bursa’yı ele geçirip kendi adına hutbe okutmuştur. Bunun üzerine II. Beyazid harekete geçerek, Cem Sultanın üzerine sefer düzenledi. Bu durum karşısında Cem Sultan önce Karamanoğullarına, Memlüklülere ve Rodos Şövalyelerine sığındı. Rodos şövalyeleri, Cem Sultanı alarak Papaya teslim etmiştir. II. Beyazid, Cem Sultanın serbest kalmaması için her yıl Papa ya belirli bir miktar para vermiştir. Cem Sultan, Papanın yanında hapis hayatı yaşamıştır. Papa, Cem Sultanı Haçlı ordusunun başına geçirerek, Osmanlı üzerine sefer düzenlemek istese de; Cem Sultan bu teklifi kabul etmemiştir. 1495 yılında vefat etmiştir.

Cem Sultan olayı; bir iç sorun iken, büyüyerek dış soruna dönüşmüştür.

Yükselme döneminde yaşanan ilk taht kavgası vakasıdır.

Memlük İlişkileri: (1485-1491)

Hicaz Su yolları meselesinden dolayı, Osmanlı ve Memlük ilişkileri bozuk bir şekilde devam etmiştir. Cem Sultan olayında Memlük Devletinin Cem Sultanı desteklemesinden dolayı uzun süre savaşılmıştır.

Safevi İlişkileri ve Şahkulu İsyanı (1511)

Şii Safevi Devleti, Akkoyunlu Devletinin yıkılmasından sonra iyice güçlendi. Bu durum karşısında Anadolu da iç karışıklıklar çıkarmaya çalışmıştır. Bunun sonucunda 1511 yılında Antakya ve çevresinde Şahkulu İsyanı çıkmıştır. İsyan güçlükle bastırılmıştır.

Venedik İlişkileri: (1499-1503)

Bu dönemde Osmanlı Venedik ilişkileri yeniden bozulmuştur. Venedikler Osmanlı ya savaş açmışlardır. Bu savaşlar sonucunda Modon, Koron ve Navarin limanları elle geçirilmiştir.

II Beyazid’in Tahttan İndirilmesi:

II. Beyazid’in 3 oğlu sancak beyi idiler. Selim Trabzon Sancağı, Ahmet Amasyada, Korkut ise Manisa da Sacak Beyi idiler. II. Beyazid oğlu Ahmet’i tahta geçirmek istemiştir. Bunun üzerine Selim, Çorlu yakınlarında ayaklanmış ve ayaklanma bastırılmıştır. Yeniçerilerin Selim’i başta görmek istemelerinden dolayı, Padişah olmuştur.(1512) Bu durum yeniçerilerin, sonra ki süreçte yönetime olan etkilerini gösteren ilk olaydır.

Bunun Dışında:

Hersek ve Boğdan ele geçirildi.(1484)

Kili ve Akerman Kaleleri alındı. Balkanlar ve Kırım arasındaki karayolu bağlantısı sağlandı.

II. Beyazid Dönemi, Cem Sultan Olayı ve Şahkulu İsyanı gibi olaylardan dolayı genellikle iç meselelere daha fazla yoğunlaşıldığı bir dönemdir.       

Hazırlayan: Fatih ARSLAN, II Beyazit Dönemi.    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.