İskitler / Sakalar Kimdir?

İskitler (Sakalar) Kimdir?

İskitler, MÖ 8.yy ile MÖ 3.yy arasında Avrupa’nın doğusu Orta Asya’nın batı ve Orta kısımlarını da içine alan bölgelerde yaşamış, muhtemelen çoğunlukla Doğu İran dillerini kullanan göçebe halktır.

İskitler için Yunan kaynaklarında ‘Skythai’, Asur kaynaklarında ‘Aşguzai’, Pers kaynaklarında ‘Saka’ ve Çin kaynaklarında ‘Sai’ tabirleri kullanılmaktadır.

İskitlerin (Sakalar), İrani bir dil konuştuğu genel kabul görmektedir.

Sakalar, büyük olasılıkla birçok farklı kavmi içerisinde barındırıyordu.

İskitler, Orta Asya’yı da içine alacak şekilde büyük bir coğrafyada hüküm sürdüklerinden dolayı kimi bilim adamları, özellikle Türkiye resmi tarih yazıcılığını yapan akademisyenler, İskitleri Türk olarak kabul etmektedirler. Aynı şekilde kimi Rus bilim adamları da Rusların İskitlerin torunları olabileceğini iddia etmektedirler. Ancak aşağıda verilen youtube linkindeki videonun 14. ve 16. dakikaları arasında konuşan Arkeolog Elmira Cangisbekova, İskitlerin Türk olduklarına dair bir bulguya ulaşmadıklarını söylemektedir.

İskitlerin konuştuğu dil, Doğu İrani bir dildi.

Heredot, Tarih adlı eserinde İskitlerin Asya’dan geldiklerini ve Massagetlerin baskısı ile batıya göç etmeye zorlandıklarını belirtmektedir.

Maden işleme sanatında çok ileriydiler.

Ticaret yolları üzerindeki hakimiyetleri sayesinde oldukça zenginleşmişlerdir.

İskit orduları atlı süvarilerden oluşmaktaydı. Yaygın silahları yay ve oktu.

İskit dilinde kullanılan kelime örnekleri:

Brin – kesmek

Da – vermek

Darga – uzun

Dasa – On

Dvara – kapı

Fri – sevmek

Garu- ağır

Gau – inek

Kuti – köpek

Man – düşünmek, istemek

Mar – öldürmek

Mata – anne vs.

Kaynakça: http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0skitler, sitesinden de yararlanılmıştır.

Kelimelerin alındığı internet sitesi:

https://www.google.com/amp/s/borissoff.wordpress.com/2013/02/12/was-scythian-an-iranian-language/amp/

Yararlanılan diğer bir kaynak: www.youtube.com/watch?v=k9IDt83TNWA

yönetim

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı. İlgi alanları; Tarih ve Kültürel Öğeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.