Kuranı Kerime Hürmetin Mükafatı

Kuranı Kerime Hürmetin Mükafatı

Bir zamanlar Mısır’da Numan adında bir adam ve oğlu yaşarmış. Bu adamın bir de devesi varmış. Numan, devesiyle su taşıyarak geçimini sağlarmış. Numan, oğlunu Kuran-ı Kerim öğrenmesi için bir hocanın yanına vermiş. Bir süre sonra çocuk, Kuran-ı Kerimi öğrenmiş. Hocası, çocuğa:

-“Artık Kuran-ı Kerimi öğrendin. Babana söyle de bize hediyesini göndersin” deyip çocuğu babasının yanına göndermiş. Çocuk, babasının yanına varıp:

-“Baba, hocam bana Kuran-ı Kerimi öğretti. Şimdi hocam bizden hediye istiyor” demiş. Babası:

-“Şanı yüce Kuran-ı Kerim çok kutsal ve büyük bir kitaptır, bizim ona uygun bir hediyemiz yoktur. Sadece bir devemiz vardır. Hocanın verdiği emeğe değmez ama sen bizim deveyi götür, hocana hediye et” demiş.

Bunun üzerine çocuk, deveyi götürüp hocasına hediye etmiş. Numan, o gün hiç para kazanamamış. Para kazanamayınca da o gece hiçbir şey yememişler. Numan’ın karısı deveyi hediye ettiği için kocasına çok kızmış.

Karısı:

-“Sen deli misin? Senin sadece bir deven vardı. O deve sayesinde para kazanıp yiyecek alırdın. Oğlunun yüzünden deveyi hocaya verdin ve bizi aç bıraktın. Keşke bu çocuk doğmasaydı da Kuran öğrenmeye göndermeyeydin” demiş ve adama bir sürü kötü sözler söylemiş.

Adam, karısının kötü sözlerini duymamak için bir köşeye çekilip kulaklarını kapatmış. Sonra da yatağına gidip uyumuş. Adam rüyasında bir adamın kendisine:

-“Senin rızkın Şam’dadır. Şam’a git rızkını al” demiş.

Adam, o gece üç defa aynı rüyayı görmüş. Rüyasında gördüklerini hanımına anlatmış. Bunun üzerine hanımı tekrar bağırıp çağırmış. Sonra adam, yola çıkıp Şam’a varmış. Beni Ümeyye Caminin kapısından içeri girmiş. Bir kişi adama sıcak ekmek getirip vermiş. Adam ekmeği yedikten sonra yatıp uyumuş. Uyuyunca rüya görmüş. Daha önce rüyasında gördüğü kişi adamın rüyasına gelip:

-“Rızkını aldın. Şimdi tekrar memleketine git” demiş. Adam rüyasına giren kişiye:

-“Bu kadar zahmet ve sıkıntı çekip buraya kadar geldim. Bu çektiğim sıkıntı sadece bir ekmek için miydi” demiş.

Adam uyanıp tekrar yola çıkmış. Evine vardığı zaman hanımı, adamın elinde hiçbir şey olmadığını görünce adama bağırıp kızmış. Adam, hanımından bu sözleri duyunca çok üzülmüş ve yatıp uyumuş.

Uyuyunca rüyasına yine o kişi girmiş ve adama:

-“Kalk, başının altında rızkın gömülüdür. Kazma ile kaz ve çıkar” demiş.

Adam gördüklerini önemsemeyip tekrar uyumuş. O gece üç defa aynı rüyayı görmüş. Sonra kalkıp eline bir kazma kürek alıp başının altını kazmış. Kazdığı yerden bir küp çıkmış. İçinden ise altınlar çıkmış. Adam altınları görünce çok sevinmiş ve hanımını uyandırmış. Hanımı uyanınca küpün içindeki altınları görmüş ve çok sevinmiş. Sabah olunca adam, mendilin içine altınlardan koyup padişaha götürmüş ve:

-“Padişahım, sizin padişahlığınız zamanında bir küp altın buldum. Altınlar şu elimdekinin aynısıdır. Hizmetçilerinizden birini gönderin, gelip altınları alsın. Siz bana ne kadar altını verirseniz kabul ederim” demiş.

Adamdan bu sözleri duyan ve altınları gören padişah, hemen vezirlerini çağırıp meclisi toplamış. Padişah, adamın getirdiği altınları alıp katibine vermiş ve:

-“Bu altınların üstünde ne yazıyor bakalım?” demiş.

Katip, padişahın verdiği altınların üzerindeki yazıyı padişaha okumuş. Altınların iki yüzünde de ‘Haza min ‘indallahi li nu’man li ecli hürmetihi’l-kur’an’ yazılıymış. Padişah, yazıcıdan bu sözleri duyunca adama:

-“Senin adın nedir” diye sormuş. Adam:

-“Adım Numan’dır” demiş. Bunun üzerine padişah, hizmetçilerine:

-“Gidin, o küpü alıp getirin. Küpteki diğer altınlarda ne yazılı görelim” demiş.

Hizmetçiler, gidip adamın evindeki küpü alıp padişaha getirmişler. Padişah, küpteki altınları çıkarıp katibe verip üzerindeki yazıyı okumasını istemiş. Yazıcı, altınların iki yüzündeki yazıyı okumuş. Diğer altınların üzerindeki yazılarda öncekilerin aynısıymış. Bu durum karşısında padişah:

-“Bre adam! Allah-u Teala bu altınları sana vermiş. Benden yana bu altınlar sana helal olsun. Getirdiğin altınları da al” demiş.

Adam Allah’ın yüce kitabına gösterdiği saygı ve hürmet sonrasında, Rabbim önce Numan’a sıkıntı vermiş, sonrasında ise ödüllendirmiştir.

Kaynak: Kırk Vezir Hikayeleri, Kuranı Kerime Hürmetin Mükafatı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.