Kürtler Kimdir – Kürtler Türk mü?

Kürtler Kimdir? Kürtler Dağ Türk’ü Mü? Kürtler Türk Mü?

Ana yurtları Zağros Dağları ve doğu yamaçları olan, günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türki Cumhuriyetler ile Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşayan ve tahminen 20-40 milyon civarında bir nüfusa sahip olan bir halktır.

Kürtlerin Dili

Kuzey Batı İrani bir dil olan Kürtçe’nin üç ana lehçesi vardır. Kuzey, merkez ve güney lehçeleridir.

Kuzey lehçesi, Suriye, Türkiye ve Gürcistan arasında kalan bölgede konuşulan Kurmanci lehçesidir.

Merkez lehçesi, Kuzey Irak’ta konuşulan Sorani lehçesidir.

Güney lehçesi ise ağırlıklı olarak İran’ın Kermanşah bölgesinde konuşulan Pehlewani lehçesidir.

Kürtçe ile ilgili ilk eserler 13.yy da yaşamış Şemi Kirmanşahi ile başlamış, Eli Heriri ile devam etmiştir. Sonrasında Ahmede Hani (1650-1707), Meleyi Ciziri (1570-1640), Feqiye Teyran (1590-1660) ile devam etmiştir.

Kürt Kelimesinin Anlamı

Tarih boyunca Kürt kavramı göçebe toplumları ifade etmek için kullanılmıştır. Persler, Ermeniler, Selçuklular ve Osmanlılar göçebe toplumları Kürt diye ifadelendirmişlerdir. Günümüzde ise Kürt kelimesi, İran coğrafyasında küçük baş hayvan çobanı olarak kullanılmaktadır.

Kürt Tarihi

Kürt tarihi, Kürt kavramının geçmişteki yaygın kullanımından dolayı muğlaklık arz eder. Şöyle ki Zağros dağlarında hüküm sürmüş olan Karduchiler, Gutiler gibi halkların, farklı dil ailesine mensup bir dil kullanmış oldukları yönündeki iddialar, bu muğlaklığın baskın olmasına neden olmaktadır.

Kürtlerin bugünkü varlıklarıyla ortaya çıkışları 9.yy ile netlik kazanır. Azerbaycan’da hüküm sürmüş olan Şeddadiler ile Diyarbakır Silvan’da hüküm süren Mervaniler bilinen ilk Kürt devletleridir. Selahattin Eyyübinin kurduğu Eyyübiler Devleti’de diğer bir Kürt devletidir.

Kürtlerin bulunduğu coğrafyanın dağlık ve birbirinden kopuk olması ve aşiretsel yapının benlik duygusunu ön planda tutmasından dolayı, Kürtler tarih boyunca güçlü bir birlik kuramamışlardır.

Medler Kürtlerin Atası mı?

Medler, bugünkü Azerbaycan ile Mezopotamya coğrafyasını elinde bulundurmuş olmakla birlikte kuzey batı İrani bir dil kullandıkları iddia edilen bir devlettir. Medler, 6 aşiretin bir araya gelerek kurdukları bir aşiretler birliğiydi. Bu aşiretler içerisinde Kürtlerin atalarının olması da büyük bir olasılıktır ancak devletin kuruluşunda ki öncü aşiret, Hazar Denizinin batı yakasında yerleşik olan halklardan bir tanesiydi.

Kürtlerin Dini

İslam öncesi İran toplumlarında olduğu gibi Kürtler de, İslamla şereflenmeden önce Zerdüşt inancına mensuptular.

Hz Ömer döneminde kuzeye olan seferlerle Kürtlerin İslamla tanışması gerçekleşmiştir. Araplar dışında İslamla şereflenen ikinci halk bu vesileyle Kürtler olmuşlardır.

Günümüzde Kürtlerin ekserisi Şafii mezhebine mensuptur. Bunun yanında Hanefi olanlarda vardır. Şianın Alevi inancına tabi olanlarla birlikte Yezidi inancını benimseyenler de vardır.

Kaynak:

https://www.britannica.com/topic/Kurdish-language

https://www.omniglot.com/writing/kurdish.htm

# Kürtler Türk mü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.