MASONLUK NEDiR?

Masonluk Nedir?

Şimdi masonluk nedir sorusunu, masonluğun özelliklerini sıralayarak cevaplayalım:

-Daha çok Yahudilik temelleri üzerine dayalı olarak, millî ve manevî değerleri bozmak gayesiyle kurulduğu bildirilen, idealleri çok gizli, fakat örgütleri açık bir teşkilattır. Eski Mısır’dan alınmış bazı sembollerle birlikte, Yahudi tarih, din ve sembolleriyle çok yakın bir bağlantıları vardır.

-Dünya kardeşliğini, insanlar arasında eşitlik ve özgürlüğü amaçladıklarını, ifade ederler. Bunun için sahip oldukları basın yayın kuruluşları aracılığıyla dize getirmek istedikleri devletlerde halkı, mobilize edebilmektedirler.

-Masonların 1900’de bir toplantıda aldıkları kararla ilgili zabıtların 102. Sayfasında; ‘Dindarlara ve mabetlere galip gelmek kâfi değildir, asıl maksadımız dinleri yok etmektir,’ yazılıdır.

-Masonlar, bulundukları ülkelerin kanunlarına göre yaşarlar.

-Masonlar, İslâmiyet’i mason localarının direktiflerine uygun olarak anlatan din kitapları, Kur’an-ı kerim tefsirleri, ilmihaller yazdırmışlardır. Cemalettin Efgani, M. Abduh, Reşit Rıza gibi kimseler, Mason localarına üyeydiler.

-Osmanlının son döneminde, devlette o kadar etkin hale gelmişler ki, mason Şeyhülislamlar dahi olmuştur.

-Masonluğun gizlilikle ilgili genel prensibi özetle şöyledir: Masonluk kendini her yerde hissettirmeli, her yere hâkim olmaya çalışmalı, fakat hiç bir yerde görünmemelidir.

-Dernekler aracılığıyla sosyal faaliyetlerde bulunarak, toplumun empatisini kazanmaya çalışırlar.

-En yaygın olan mason kulüpleri, Rotary ve Lions’tur. Zengin, devlet adamı, bilim adamı gibi şöhret ve itibar sahibi kimseleri veya ileride mevki ve makam kazanabilecek potansiyeldeki kişileri tercih edip, derneklerine üye olarak kabul ederler.

Kaynakça:

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4532 sitesinden yararlanılmıştır.

Aşağıda ki makalelerimiz de ilginizi çekebilir.

Yezidilik Nedir? Yezidilik, 12. yy’da Şeyh Adi bin Müsafir’in kurduğu tekke etrafında toplanan kimi Kürtlerin, Şeyh Adi bin Müsafir’in ölümünden sonra peyderpey İslam’dan uzaklaşarak, çevre coğrafyada yaşayan Hıristiyan, Yahudi, Mithra ve Zerdüşt inançlarından etkilenerek oluşturduğu eklektik bir inançtır. Bu inancın mensupları kendilerini Ezidi, çevre halklar ise Yezidi olarak tanımlamaktadırlar...Devamı için Tıklayınız…

Mitraizm Nedir? Mitraizm, Güneşe tapınma dinidir yani Tanrı olarak güneşin kabul edildiği dini inanıştır. Güneş, aydınlığın ve sıcaklığın kaynağı olduğu için ilkel toplumlarca hayatın kaynağı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu dini inanış, tüm ilkel toplumlarda ortaya çıkabilecek bir özellik arz etmektedir… Devamı için Tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.