Masum Vezir Hikayesi

Masum Vezir Hikayesi

Bir zamanlar bir padişahın üç veziri varmış. Biri kendi halinde, çalışkan ve dindar iken; diğer iki vezir ise kötü ve hilekarlarmış. İki kötü vezir, iyi vezirden nefret ediyormuş. Çünkü şeytan, bu iki veziri bir güzel kandırıp, istediğini yaptırıyormuş. Şeytanın telkiniyle iki vezir, bir olup diğer veziri padişaha şikayet ederek onun hain olduğunu söylemişler. Sonra o iki vezir, padişahın birkaç hizmetçisine de altınlar verip hizmetçilere:

-“Padişah yatağa girdiği an, siz padişahın kapısının önünde; ‘Filan vezirin filan kişiyle konuştuğunu gördük. Bu vezirin padişah hakkında kötü sözler söylediğini duyduk’ diye konuşun. Hatta içinizden biri ‘Filan vezir bana söylemişti de ben inanmamıştım’ diye konuşun,” demişler.

Sonra padişahın hizmetçileri, o iki vezirin söylediği şekilde padişahın kapısının önünde aralarında konuşmuşlar. Hizmetçilerin konuşmalarını duyan padişah, kendi kendine:

-“O iki vezirin, diğer vezir hakkında söyledikleri meğerse doğruymuş, ben o iki vezirin sözlerine inanmayıp onlara güvenmemiştim. Ben ona gösteririm” demiş.

Sabah olduğunda padişah, dindar vezirden intikam almak için, veziri küçük düşürerek öldürmüş. Vezirin öldürüldüğünü gören diğer iki vezir, bu duruma çok sevinerek hizmetçilere daha çok altınlar vermişler. Padişahın hizmetçileri, altınları alıp kimsenin olmadığı bir yerde paylaşırken anlaşamayıp kavga etmeye başlamışlar. Hizmetçilerden biri, diğerine:

-“Ben önce söylemiştim. Bundan dolayı ben daha fazla altın alacağım” demiş.

Diğer hizmetçi:

-“Ben söylemeseydim, padişah o zavallı veziri öldürmezdi. Bu yüzden ben daha fazla altın almalıyım” demiş.

Meğer padişah, bu arada gezmeye çıkmış, hizmetçilerin bulunduğu yerden geçerken bunların söyledikleri her şeyi duymuş. Padişah, o iki vezirin, diğer vezire hile yaptıklarını anlayıp diğer veziri öldürdüğü için çok pişman olmuş. Sonra askerlerine emir vererek o iki vezir ile iki hizmetçiyi yakalatıp huzuruna getirtmiş. Bunları önce güzel bir falakaya yatırtmış sonra da suçlarından dolayı idam ettirmiş. Padişah ise masum veziri öldürttüğü için ise Allah’tan bağışlanma dilemiş.

Kaynak: Kırk Vezir Hikayeleri, Masum Vezir Hikayesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.