THE COUNCIL OF MICE

The Council of Mice Fairy Tale

At the land of mice one day, the mice convened a council to discuss the matter of how to save themselves from cats.

A mouse proposed:

-‘Let’s find a bell and put it around the cat’s neck. When the cat draws near, we will hear the sound of the bell, and we’ll have time to hide.’

Another mouse said:

-‘That’s a sensible suggestion.’

A small mouse cried:

-‘Finding a bell is no problem, but who is going to hang the bell on the cat’s neck?’

There was a long silence. Since there were no volunteers, the matter ended and was never discussed again.

Nowadays when a mouse saw a cat, it runs or hides.


(From Bonnie C. Marshall’s ‘The Flower of Paradise and Other Armenian Tales’)

*Ermenice masallar genel olarak birlikte yaşadıkları Kürt, Fars, Türk ve Zaza masalları ile etkileşim içerisinde olmuşlardır. Bu etkileşim Anadolu coğrafyasının zenginliğinin açık göstergesidir. Her ne kadar birbirimizi ötekileştirme adına bilinçli veya bilinçsiz söylenen sözler hep var olsada bu durum, geçmişteki kültürel etkileşimi değiştirmez.

*İngilizce Masallar kategorimizin zenginleşmesi adına sizlerin göndereceği İngilizce masalları yayımlamaktan memnuniyet duyarız. Ayrıca farklı bir dildeki masal çalışmalarınızı da değerlendirmek adına yeterli veri olması durumunda ayrı bir kategori başlığı altında toplama düşüncesindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.